Støtt oss med grasrotaandelen!

Historie

Real Romsa er Tromsøs mest originale og (allerede) en av de mest profilerte idrettslagene i byen, Nord-Norge og Sápmi. Gjennom idrettslagets sportslige ambisjoner, planlagte arrangement og arbeid for å skape en møteplass for samer i Tromsø, har Real Romsa allerede markert seg positivt både lokalt og nasjonalt. Real Romsas mål er å bli god ambassadør for Sápmi og for samer i Tromsø.

Hovedgrunnen til at vi har valgt å starte opp et samisk idrettslag er at flere samer bosatt i Tromsø lenge har følt et manglende tilbud. Dette har mange spesielt opplevd da de flyttet til byen og begynte å lete etter et idrettslag eller fotballag de kunne trene med. Ikke at det er få idrettslag eller fotballklubber i byen, men rett og slett at de ikke føler noe tilhørighet, identitet, klubbfølelse eller lojalitet til disse. Dette er noe vi mener er fundamentalt innenfor idrett og spesielt lagidrett. I tillegg til dette, har man erfart fra hjembygdene at idrett og særlig et idrettslag fungerer som et samlingspunkt.

Grunnen til at man stiftet et idrettslag og ikke bare en fotballklubb, er at man ikke ønsker å utelukke samisk ungdom fra å utøve andre idrettsgrener som f. eks innebandy, ski, futsal, lassokasting, reinkappkjøring eller lignende. Idrettslaget er tenkt å bare bestå av samer bosatt i Tromsø. Dette er et kriterium som ikke er lov å legge ned i vedtektene, men vi har tenkt å la det bli en uskreven regel, for på den måten å sørge for at vår samiske identitet blir ivaretatt. Visjonen er at vi med dette kan bidra med å skape en arena hvor sportsinteressert samisk ungdom kan møtes, samtidig som det også kan fungere som en veiviser for samisk ungdom som flytter til Tromsø og kanskje trenger hjelp til å etablere seg i en ny by. Erfaringsvis er idrett en veldig fin måte å hjelpe til med nettopp dette, da idretten skaper bånd og nettverk.

I etableringsfasen mangler vi likvider fordi vi ønsker å satse på å bruke midlene og ressursene vi har til å fremme samisk kultur og danne en møteplass. På den måten vil vi da bidra til å knytte det samiske miljøet i byen enda tettere og fremme det samiske, både med tanke på språk, identitet, kultur og ikke minst idrettsglede.

Med vennlig hilsen - på vegne av Real Romsa
Lars Oddmund Sandvik
Leder Real Romsa
 

Hovedsponsor: 

Neste kamp:

Forrige kamp:

lørdag 21.09.2013 13:00
Tromsøysund - Real Romsa
(Stakkevollan kunstgress)

  Sponsorer:
ČálliidLágádus

Nordland Hjertesenter

BJ Solutions
 

Støttemedlemmer 2012:

TROBUD AS

TEAM DISTRIBUSJON AS

Carina Sandvik
Erica Sandvik Winther
Ørjan Hansen
Sebastian Åagrav Hansen